Медиатори

Екипът на АКЕА “Медиатор” се състои от млади и ентусиазирани специалисти по етнология, социална антропология и междучовешки отношения. Ние вярваме, че споделянето събира хората и разбирането на всеки един е много важно. Свързваме хората с разбиране!

Свързваме хората с разбиране!


The team of ACEA “Mediator” consists of young and enthusiastic specialists in ethnology, social anthropology, socio-analysis and interpersonal relations. We believe that sharing brings people together and understanding each person is very important.

We are contecting people with understanding!


Aneliya 1-1 small
д-р Анелия Авджиева

д-р Анелия Авджиева – социален антрополог, председател, обучител и експерт проекти / Aneliya Avdzhieva, PhD – presidents, trainer and project expert/

През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г. магистърската програма по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен Доктор по Социална антропология. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA). / ENG In 2011 graduates B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“. In 2017 she became a PhD in Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University. Member of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA). /

Mariya 1-1 small
Мария Славчева

Мария Славчева – социален антрополог, обучител, координатор и експерт проекти / Mariya Slavcheva – trainer, project manager and expert youth activities/

Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2015 г. е докторант по Социална антропология / ENG Graduates Language school „Romen Rolan“, Stara Zagora. In 2012 graduates B.A. of Ethnology and in 2015 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“. Since 2015 she is PhD student in Social anthropology /

sv-mancheva 1-1 small
д-р Светослава Манчева

д-р Светослава Манчева – социален антрополог, PR и координатор проекти / Svetoslava Mancheva, PhD – PR and project coordinator/

През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2018 придобива ОНС “доктор” по Социална антропология към катедра Етнология на ПУ. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA). / ENG In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 graduates in M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at the University of Plovdiv “Paisiy Hilendarski”. In 2018 she became a Phd in Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University. Member of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)./

Svoboda Stoeva 1-1 small
д-р Свобода Стоева

Д-р Свобода Стоева – социален антрополог, експерт проекти / Svoboda Stoeva, PhD – project expert/

През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. През 2018 г. придобива ОНС “доктор” по социална антропология. /ENG In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“ . In 2018 become a PhD in Social anthropology.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: