Ден Трети от младежка работилница “Виж не-Виждания Стар град” / On the 3th Day

Ден 3 от младежката работилница "Виж не-ВИЖдания Стар град" ни показа колко много идеи и позитивни хора могат да се срещнат в град Пловдив. Този ден ни вдъхнови, даде ни емоции и хора, на които можем да разчитаме. Участниците имат "зелена светлина" вече трета седмица и те неуморно се трудят и творят "не-Виждани" неща за... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: