Младежката работилница в Стария град приключи / The Yought Worshop has finished

Младежка работилница „ВИЖ не-ВИЖдания Стар град“ беше официално закрита на среща в Пловдивския университет на 9 октомври 2013 г. Участниците в работилницата и техните проекти гостуваха в сградата на ФИФ на ПУ и посетителите имаха възможност да видят отново “не-ВИЖданите“ идеи на творците. Те сами разказаха за своите идеи и концепции при изпълнението на своите... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: