Представяне на колективна монография / Presentation of Collective Monograph

       Екипът на Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор" е щастлив да представи своята колективна монография "Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово" и документален филм "Частици спомен". Това е част от студентски научно-изследователски проект "Наследство и памет" с научното ръководство на доц. д-р Добринка Парушева и консултант доц. Меглена Златкова. Скоро... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: