Медиатор Анелия Авджиева

Aneliya 1-1

Анелия Авджиева е родена и израснала в Пловдив. През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г.  магистърската програма по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен доктор по Социална антропология. Личният й опит и професионални интереси са породени от разностранни пътувания и срещи с хора от различни места и култури. Учредител и председател е на Асоциация за култура, етнология и антропология “Медиатор”. През свободното си време се отдава на почивка с приятели и събиране на нови и свежи идеи за следващи проекти.

Aneliya Avdzhieva was born and raised in Plovdiv. In 2011 graduates B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University “Paisii Hilendarski”. In 2017 she became a PhD of Social anthropology in the Plovdiv University. Her personal experience and interests are created by diverse travels and experiences with people from different places and cultures. She is founder and president of Association for Culture, Ethnology and Anthropology “Mediator”. In her spare time she spends time with friends and gather new ideas for future projects.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: