Медиатор Светослава Манчева

Светослава Манчева е родена и израснала в град Кърджали. През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. завършва M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ "Паисий Хилендарски". Към настоящия момент е докторант по Социална антропология. Занимава с етнология и науките за човека и намира вдъхновение като част от екипа на Асоциация за култура,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: