Медиатор Мария Славчева

Мария Славчева е родена в град Пловдив, израснала е в град Стара Загора и завършва ФЕГ "Ромен Ролан. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски". От 2015г. е докторант по социална антропология в Пловидвския университет и задълбочено се занимава с визуална антропология и науките за... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: