Медиатор Свобода Стоева

Свобода Стоева е родена в София.   През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". От 2014 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология на Пловдивски университет. Научните й интереси са в областта на етнологията, културната и социалната антропология. Учредител е на Асоциация за... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: