“Усети града” 15 декември 2014 г.

Ето в снимки как преминахме Интерактивния маршрут “Усети града” на 15 декември 🙂 Благодарим на всички, които бяха с нас и  се включиха на време, за да предизвикат сетивата си! 🙂 Очаквайте нови маршрути през 2015 г., организирани от АКЕА “Медиатор”. Защото е интересно и си заслужава! 🙂 Следете блог-страницата и Facebook за новини и... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: