СподелиАнтропоОпит / ShareAnthropoExperience

АКЕА "Медиатор" подема нова инициатива, която цели да разпространява знанието за антропологията и още повече разказите на хора, които имат досег с нея в своята работа, интереси, хоби или бъдещи планове. Чрез вашите разкази и опит можем да направим антропологията привлекателна и една добра алтернатива за тези, които тепърва откриват нещата, с които искат да... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: