Ч.Р.Д. АКЕА “Медиатор”

Днес 18 февруари 2016 г. АКЕА "Медиатор" навършва 3 години ! През тези три години ние успяхме да открием пътя, по който да осъществяваме идеите си, мечтите си, да срещаме хора, с които да вървим напред и заедно да медиираме отношенията между хората. През 2013 г. започнахме с организирането и провеждането на проекта „Младежка работилница... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: