Медиатор Габриела Мерджанова

Gabi 1-1

Габриела Мерджанова е родена и израснала в град Враца. През 2012 г. завършва B.A. по Социология  и през 2017 г. завършва M.A. по Социоанализа и междучовешки отношения в Пловдивдивски университет. Изследователските ѝ интереси са насочени към междучовешки отношения, LGBT хора и социалното страдание. Габриела е активен член на АКЕА “Медиатор”. В свободното си време се среща с приятели, радва се на разходки сред природата и с кучето си.

Gabriela Merdzhanova was born and raised in the town of Vratsa. In 2012 she graduates B.A. of Sociology and in 2017 graduates M.A. Sociology and interpersonal relations at Plovdiv University. Her research interests are focused on interpersonal relationships, LGBT people and social suffering. Gabriela is an active member of ACEA “Mediator”. In her spare time she meets with friends, enjoy walks in the nature and with her dog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: