СподелиАнтропоОпит 2017

Заедно с катедра Етнология на ПУ организирахме интерактивна работилница "споделиАнтропоОпит" в рамките на национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2017. Заедно споделихме опит с дарообмен на истории. Благодарим на всички, които се включиха! автор на снимките: Васил Караджов

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: