Обучение за водачи

Първото събитие от проекта Усети града” 2017 е Обучение за водачи в интерактивния маршрут “Усети града“, в което младежи се подготвиха да представят културното наследство на Пловдив по нов начин. Те бяха активни участници в следващите маршрути “Усети града”.

Обучението се проведе от 31 май до 2 юни 2017 г., като включваше лекционна и практическа част с гост лектори и обучители с опит в интерпретирането на градското културно наследство. 

На 3 юни (събота) 2017 г. ще се проведе Първият отворен интерактивен маршрут “Усети града”. В него ще могат да се включат хора на различни възрасти, които ще бъдат водени от водачите – участници в  обучението.

Очаквайте скоро допълнителна информация за събитията и програмата. Следете Facebook страницата на АКЕА “Медиатор” за още информация.

Проектът “Усети града” – обучение за водачи и реализиране на интерактивен маршрут“, финансиран от Община Пловдив, с партньори Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: