Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО

АКЕА “Медиатор” е партньор по проекта „Кварталите на Пловдив – Заедно“ , който е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Проектът представя кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст

Включва две основни онлайн платформи:

Виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – Заедно“, което представя живото наследство на кварталните общности и техните пространства

Платформа „Читалища“, която свързва и включва читалищата в Пловдив във виртуална информационна мрежа, с единен събитиен календар

Кварталите на град Пловдив имат свой собствен живот, своя памет и образи, които често остават непознати. Екипът по проекта осъществява етнографско и визуално картографиране на Пловдив, което цели да представи кварталните наследства и заедно с това да проследи живота на читалищата и участието на гражданите в културния живот на града. В проекта са включени дейности като теренна работа, работни срещи, срещи с читалищни служители, разработване на концепции и актуализиране на събираната информация. Представянето на градското наследство на Пловдив като част от европейското културно наследство и на читалищата като значими актьори по места е от изключително значение.

Осъществява се от екип на катедра „Етнология“ на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“, Община Пловдив, в партньорство с „Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ и Фондация „Стойна Кръстанова“; Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945“, с помощта на РЕКИЦ – Пловдив, Съюза на общинските читалища – Пловдив и с техническата подкрепа на CartLab към ПУ.

Заедно представяме кварталите на Пловдив!

Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО
Redeni LOGO PNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: