Сензорно представяне на градско културно наследство

Loga redeni NFC project 2018 PNG

“Сензорно представяне на градско културно наследство” е проект, в който се проучва и представя част от градското културно наследство на Пловдив чрез сензорна етнография.

Проектът включва изследванекръгла маса и провеждане на нов интерактивен маршрут в периметъра от пл. „Стефан Стамболов“ до Цар-Симеонова градина. Реализира се от август до октомври 2018 г., а методологията му заляга на сензорната етнография.

Кръла маса

През месец Октомври 2018 г. ще се проведе публична дискусия – кръгла маса – за проблемите за достъпа на хора със зрителни затруднения, която ще предостави и възможни решения за неговото осигуряване.

Интерактивен маршрут

През същия месец ще се проведе и интерактивен сетивен маршрут в нов периметър в централните части на град Пловдив, продължение на досегашния “Усети града”. Маршрутът ще включва интерактивни сетивни задачи и ще се преминава по двойки с водач и воден. Водените могат да бъдат както зрящи, така и незрящи.

Подобряване на достъпа до градско културно наследство

Събитията представят резултатите от проучването на културното наследство по интерактивен и интерпретативен начин за жители и гости на Пловдив, с фокус достъпа до културно наследство. Събитията ще са с отворен достъп и ще бъдат безплатни.

Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по програма Културно наследство и културен туризъм, модул Културно наследство.

Партньори са Национален център за рехабилитация на слепи – ПловдивФилософско-исторически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Център за антропологични и етносоциологчески изследвания към ПУ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: