Усети града 2 в Пловдив

Събитията по проект „Сензорно представяне на градско културно наследство“ приключиха успешно.

На 20 октомври 2018 г. с интерактивен маршрут “Усети града 2” представихме част от градското културно наследство на Пловдив по интерактивен начин чрез сетивни задачи. Периметърът му беше от Цар-Симеоновата градина до пл. “Ст. Стамболов”. Маршрутът се преминаваше със затворени очи с предварително подготвен водач. В него преминаваха и хора със зрителни затруднения. Участниците се запознаха с места от значение за градската култура, памет и наследство, както и с паметници и скулптори на видни пловдивски майстори като Жорж Трак и Цвятко Сиромашки. Началната точка беше фонтанът “Деметра” в Цар-Симеонова градина и завърши пред сградите на БНР и БНТ – Пловдив.

„Усети града 2“  беше представен на  кръгла маса на 19 октомври 2018 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“, където бяха дискутирани предизвикателствата пред представянето на градско културно наследство по сензорен начин. На кръглата маса присъстваха представители на местни и национални институции, граждани със затруднения, студенти, преподаватели от катедра Етнология на ПУ. Гост беше и Аксиния Бутева – представител на Министерство на културата на РБ.

Маршрутът е резултат от антропологично изследване чрез сензорна етнография, част от научно-приложен проект „Сензорно представяне на градско културно наследство“ на Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, и реализиран в партньорство с Философско-исторически факултет ПУ “Паисий Хилендарски”, Център за антропологични и етносоциологически изследвания към ПУ и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.

Loga redeni NFC project 2018 PNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: