Конференция “Сензорна етнография на града”

Заповядайте на конференцията “Сензорна етнография на града” в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски” на 30 октомври 2018 г.
Следете събитието за актуралната програма.
На конференцията ще бъде открита сензорна изложба, резултат от едноименния проект.

Изследователският подход към града през сетивата води до внимателното вглеждане в общуването и връзките, които той и жителите му осъществяват. Градът не е само архитектурно подредено обективно пространство, а може да бъде дефиниран като преживения опит на неговите обитатели.
Събирането на учени, които да представят и обсъдят теми, свързани с града и неговите пространства, сетивност, сензорност, хора със затруднения, маргинални групи, субкултурни общности, институции, всекидневен живот, ще позволи да се създаде едно пространство за диалог, който да очертае възможните полета за изследване и прилагане на сензорната етнография.

Кръглата маса “Сензорна етнография на града” е част от едноименния проект на млади учени, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към дирекция “Научна и приложна дейност” на ПУ (2017-2018), с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, в екипа са: докт. Мария Славчева, д-р Анелия Авджиева, д-р Светослава Манчева, докт. Петя Петрова-Ангелова.
Повече за проекта разберете на:

https://logos.uni-plovdiv.net/en/proekti;jsessionid=0CF8E5868C7EDD27A80B3E501AF0602B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: