Още начини да ни подкрепите More ways to support us

Страхотно е, че сте с нас!

Освен чрез директни дарения, можете да ни покрепите, като станете част от нашата онлайн общност.

Ето начини да ни подкрепите!

Абониране

Абонаментите са нещо много важно! Абонирането за нашия уебсайт, страница във Facebook, Instagram или YouTube канал е невероятна помощ за нас. Ето и някои връзки:

  • Харесайте страницата ни във Facebook
  • Последвайнте ни в Instagram
  • Абонирайте се за канала ни в YouTube

Споделяйте

Колкото повече видимост може да получи нашето съдържание, толкова по-добре! Можете да ни помогнете да сме по-видими, като споделяте нашите публикации и видеоклипове или дори просто казвате на приятелите и семейството си за нас.

Оценявайте

Как работят социалните медии – съдържанието с висок резултат на ангажираност се вижда по-често. Ангажирането е много лесно – можете да се ангажирате като харесате публикация в сайта ни, Facebook публикация или видеоклип в YouTube! Или дори да коментирате, ако имате нещо предвид. В сайтове като YouTube броят на харесванията на видео може да го накара да се връща по-често в резултатите от търсенето. Facebook работят по подобен начин.

Обратна връзка

Винаги оценяваме обратната връзка за това как да станем по-добри в това, което правим!

Може директно да ни изпращате вашите препоръки, конкретни съвети или просто новина, че се справяме добре!

И най-важното…

Продължавайте да четете и слушате! Оценяваме толкова много вашите посещения, коментари и подкрепа. Това прави случването на всичко това много по-полезно! Благодарим ви!


It is great that you are with us!

Except through direct donations, you can support us by being part of our online community.

Here are more way to support us!

Subscriptions

Subscriptions are a big deal! Subscribing to our Website, Facebook page, or YouTube channel is an amazing help for us. Here are some links:

Share

The more visibility our content can get, the better! You can help us get visibility by sharing our posts and videos, or even just telling your friends and family about us.

Appreciation

The way social media works – content that has a high engagement score gets seen more often. Engagement is super simple to do – you can engage with a blog post, Facebook post, or YouTube video by liking it! Or even commenting, if you’ve a mind to. On sites like YouTube, the number of likes on a video can make it come back more often in search results. Facebook work in a similar way.

Feedback

We ALWAYS appreciate the feedback on how we can improve!

You can send us feedback directly!

And Most Importantly…

Keep on reading and listening! We appreciate your visits, comments, and support so, so much. It makes doing all of this feel so much more worthwhile! Thank you!


Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: