Още начини да ни подкрепите More ways to support us

Страхотно е, че сте с нас! Освен чрез директни дарения, можете да ни покрепите, като станете част от нашата онлайн общност. Ето начини да ни подкрепите! Абониране Абонаментите са нещо много важно! Абонирането за нашия уебсайт, страница във Facebook, Instagram или YouTube канал е невероятна помощ за нас. Ето и някои връзки: Харесайте страницата ни... Continue Reading →

Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО

АКЕА "Медиатор" е партньор по проекта „Кварталите на Пловдив – Заедно“ , който е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Проектът представя кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст Включва две основни онлайн платформи: Виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – Заедно“, което представя живото наследство на кварталните общности и техните пространства... Continue Reading →

Медиатор Габриела Мерджанова

Габриела Мерджанова е родена и израснала в град Враца. През 2012 г. завършва B.A. по Социология  и през 2017 г. завършва M.A. по Социоанализа и междучовешки отношения в Пловдивдивски университет. Изследователските ѝ интереси са насочени към междучовешки отношения, LGBT хора и социалното страдание. Габриела е активен член на АКЕА "Медиатор". В свободното си време се среща с приятели,... Continue Reading →

Медиатор Свобода Стоева

Свобода Стоева е родена в София.   През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". От 2014 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология на Пловдивски университет. Научните й интереси са в областта на етнологията, културната и социалната антропология. Учредител е на Асоциация за... Continue Reading →

Медиатор Мария Славчева

Мария Славчева е родена в град Пловдив, израснала е в град Стара Загора и завършва ФЕГ "Ромен Ролан. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски". От 2015г. е докторант по социална антропология в Пловидвския университет и задълбочено се занимава с визуална антропология и науките за... Continue Reading →

Медиатор Светослава Манчева

Светослава Манчева е родена и израснала в град Кърджали. През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. завършва M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ "Паисий Хилендарски". Към настоящия момент е докторант по Социална антропология. Занимава с етнология и науките за човека и намира вдъхновение като част от екипа на Асоциация за култура,... Continue Reading →

Медиатор Анелия Авджиева

Анелия Авджиева е родена и израснала в Пловдив. През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г.  магистърската програма по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен доктор по Социална антропология. Личният й опит и професионални интереси са породени от разностранни пътувания и... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: