Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО

АКЕА "Медиатор" е партньор по проекта „Кварталите на Пловдив – Заедно“ , който е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Проектът представя кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст Включва две основни онлайн платформи: Виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – Заедно“, което представя живото наследство на кварталните общности и техните пространства... Continue Reading →

Медиатор Габриела Мерджанова

Габриела Мерджанова е родена и израснала в град Враца. През 2012 г. завършва B.A. по Социология  и през 2017 г. завършва M.A. по Социоанализа и междучовешки отношения в Пловдивдивски университет. Изследователските ѝ интереси са насочени към междучовешки отношения, LGBT хора и социалното страдание. Габриела е активен член на АКЕА "Медиатор". В свободното си време се среща с приятели,... Continue Reading →

Медиатор Свобода Стоева

Свобода Стоева е родена в София.   През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". От 2014 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология на Пловдивски университет. Научните й интереси са в областта на етнологията, културната и социалната антропология. Учредител е на Асоциация за... Continue Reading →

Медиатор Мария Славчева

Мария Славчева е родена в град Пловдив, израснала е в град Стара Загора и завършва ФЕГ "Ромен Ролан. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски". От 2015г. е докторант по социална антропология в Пловидвския университет и задълбочено се занимава с визуална антропология и науките за... Continue Reading →

Медиатор Светослава Манчева

Светослава Манчева е родена и израснала в град Кърджали. През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. завършва M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ "Паисий Хилендарски". Към настоящия момент е докторант по Социална антропология. Занимава с етнология и науките за човека и намира вдъхновение като част от екипа на Асоциация за култура,... Continue Reading →

Медиатор Анелия Авджиева

Анелия Авджиева е родена и израснала в Пловдив. През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г.  магистърската програма по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен доктор по Социална антропология. Личният й опит и професионални интереси са породени от разностранни пътувания и... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: