Представяне на колективна монография / Presentation of Collective Monograph

       Екипът на Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор" е щастлив да представи своята колективна монография "Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово" и документален филм "Частици спомен". Това е част от студентски научно-изследователски проект "Наследство и памет" с научното ръководство на доц. д-р Добринка Парушева и консултант доц. Меглена Златкова. Скоро... Continue Reading →

Проект “Наследство и памет” / The Project “Heritage and Memory”

Щастливи сме да споделим, че проектът "Наследство и Памет" в село Аспарухово, Община Дългопол ще се осъществи заедно с учениците от НГХНИ "Константин Преславски"- Варна по време на тяхната V научна експедиция "Аспарухово 2013 - бъдеще за фолклорния свят" от 16 до 21 юли 2013 година.

Проект “Наследство и Памет”

Питал ли си се някога, кой изприда нишките на времето? Как се създават традициите, вярванията, ритуалите и всички онези магични и магнетични представи достигнали до нас? Виждал ли си как се твори настоящето? Наследството е всичко онова, останало през поколенията, преживяло времето. Но наследството е и онова, което ние творим в настоящето. Наследството е културно... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: