Още един доктор по социална антропология в екипа на “Медиатор”

От вчера нашият екип се смали с един докторант и се увеличи с един доктор! Нека да приветстваме доктор Светослава Манчева! Only since yesterday our team became smaller with a PhD candidate and grew bigger with a Philosophy Doctor! Let's congratulate Svetoslava Mancheva, PhD!  

Усети града 2017

Записването за Обучение за водачи в интерактивен маршрут “Усети града” приключи. Благодарим на всички, които проявиха интерес и желание да се  включат в това прдизвикателство! Поради големия интерес, изборът на участници беше труден и всеки, който не е успял да се включи в обучението, може да присъства като воден по време на трите Интеактивни маршрута “Усети града” на 3-ти,... Continue Reading →

Ч.Р.Д. АКЕА “Медиатор”

Днес 18 февруари 2016 г. АКЕА "Медиатор" навършва 3 години ! През тези три години ние успяхме да открием пътя, по който да осъществяваме идеите си, мечтите си, да срещаме хора, с които да вървим напред и заедно да медиираме отношенията между хората. През 2013 г. започнахме с организирането и провеждането на проекта „Младежка работилница... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: