Обучения

Предлагаме обучения и работилници, насочени към подобряване на уменията за работа в сферата на културата и културното наследство, работата с групи и екипна работа.

Организираме теоретични и практически обучения, консултации, лекции и семинари на теми свързани с културната медиация, културното наследство и памет, общности и маргинални групи, антропология на дестството, миграция, мобилност и социални мрежи, сензорна етнография, толерантост и дискриминация.

Работата ни е резултат от научна и приложна дейност. Използваме разработени лично от нас методологии и залагаме на качествени и продуктивни занимания.

Екипът ни е изграден изцяло от млади учени по социална антропология и етнология и има дългогодишен опит в научни и приложни проекти в сферата на културата, хора със затруднения, младежи и различни общности.

  • Интерактивна изложба "Без рамки"

За информация и запитване: aceamediator@gmail.com

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: