Какво предлагаме

Обучения

Предлагаме обучения и работилници, насочени към подобряване на уменията за работа в сферата на културата и културното наследство, работата с групи и екипна работа. Организираме теоретични и практически обучения, консултации, лекции и семинари на теми свързани с културната медиация, културното наследство и памет, общности и маргинални групи, антропология на дестството, миграция, мобилност и социални мрежи, сензорна етнография, толерантост и дискриминация

Екипът ни е изграден изцяло от млади учени по социална антропология и има дългогодишен опит в приложните проекти с младежи и различни общности.


Тиймбилдинг

Тиймбилдингите, които органзиираме и провеждаме са няколко типа и са ориентирани към сплотяване на екипи, разрешаване на проблеми, повишаване на креативността и справяне със стреса и симптомите на професионалното изчерпване.


Социално пространство

Домът на АКЕА “Медиатор” е социално пространство в сърцето на град Пловдив на ул. “Гладстон” 1, ет. 2

С общи усилия самоиздържаме и изграждаме постепенно уютно и творческо място. В него организриаме срещи-разговор, обучения, семинари, работилници, дискусии, работни срещи и др. Заедно свързваме съмишленици, партньори, обменяме опит и добри практики.


Дейностите са посветени изцяло за поддръжка и съществуването на пространството ни!

За информаци и запитвания: aceamediator@gmail.com

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: